Bestyrelse

Bestyrelsen mm

I følge vedtægterne § 6:

Uddrag


Bestyrelsen forestår den daglige ledelse.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen for 2 år ad gangen.


Formand og et bestyrelses-medlem vælges af generalfor-samlingen på lige år.


Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer umiddelbart efter den ordinære generalforsamling på ulige år.


Se Vedtægter

Birgit Stenbæk

Formand

Ulla Mogensen

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Haugaard

1. Suppleant

Lone Bech

4. Suppleant

Marianne Nilsson

Næstformand

Kirsten Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Henning Jessen

2. Suppleant

Kirsten Rasmussen

5. Suppleant

Jette Thorslund

Kasserer

Imger Storm

3. Suppleant

Annegrete Willumsen

6. Suppleant

Birthe Kofoed

Konsulent

Opdateret 22. marts 2024