Frivillige

Radisevej 2, st, th. 2300 København S

Tlf. 32 58 90 14 

amagerseniorklub@Hotmail.com

Hanne Grevy

 Formand

 Banko - Pakkedag

 Festudvalg

Ulla Mogensen

Bestyrelsesmedlem

Inger Storm

2. suppleant

Referent


Birthe Kofoed

Leder

Afspænding - Meditation

Dany Petersen 

Næstformand

Zumba

Varmtvandsgymnastik

René Madsen

Bestyrelsesmedlem

Computer - Datastuen

Motionsrummet

Elli Hellum

3. suppleant

Linedans

Marianne Melskens

Bog Cafe

Jette Thorslund

Kasserer

Lone Christensen

Arragementer

Festudvalget

Ingrid Blakeley

Festudvalget

Birgit Stenbæk

Klubblad

Dennis Christensen

Billard for mænd

Joanna

Nørklekub

Ivan

Pentanque

Freja Nia Tved

Billard for kvinder

Axel Borregaard

EDB-hjælp

Adm. af
  - hjemmesiden

 

Ida

Varmtvands-gymnastik

Gunner Sørensen

1. suppleant

Klubblad

Kirsten Sørensen

1. suppleant